Over ons

Over de HSV

De Hengelsportvereniging "SCHIEDAM&OMSTREKEN" werd reeds in 1914 opgericht.

In 2014 bestonden we reeds 100 jaar.
We hebben dit gehaald omdat we met veel inzet van het bestuur, een lichte groei door hebben kunnen zetten.
We hebben de afgelopen jaren dan ook met heel wat activiteiten kunnen laten zien dat we verder willen met deze club. Zo hebben we meer jongeren kunnen interesseren voor onze jeugd wedstrijden, hebben we een begin gemaakt met het opknappen van wat visplekken en m.n. in het park hebben we de vissteigers verbeterd en hebben we nieuwe karpers uitgezet.
Ook zijn we in de Vickingsplas bezig geweest het viswater van heel wat planten te ontdoen en hebben we een aanvang gemaakt met het verbeteren van de visplekken langs de Poldervaart 1 ( dat is ter hoogte van de Beukenhof).
We hebben het feest van onze 100 jarige bestaan gevierd in de Parckhoeve door daar een receptie te houden. Deze werd door meerdere leden van de vereniging, maar ook door leden van het stadsbestuur en door afgevaardigden van SVN bezocht. We kunnen terug kijken op een aardige viering van dit bijzondere feit. Een jaar later, in oktober 2015, werden we wegens ons honderd jarige bestaan geëerd met een ere penning van Zijne Majesteit, Koning Willem-Alexander. Deze werd aan ons uitgereikt door Burgemeester Lamers.

Geschiedenis

Historie van de Hengelsportvereniging “Schiedam & Omstreken”.
De wetenswaardigheden van dit artikel zijn voor een deel geput uit het
“Visstandbeheerplan” (1999) voor de Schiedamse wateren.

Op 24 februari 1914 werd in Schiedam de visclub “Amateur” opgericht.
Er bestonden toen al wat andere kleine visclubs. Tot 1959 beschikte geen enkele vereniging over eigen viswater. Ná de tweede wereldoorlog veranderde “Amateur”
haar naam in Algemene Schiedamse Hengelaarsvereniging.

In 1959 kwam door de aanleg van het Beatrixpark 6 hectare viswater beschikbaar.
Voor de verhuur van het visrecht in het Beatrixpark wilde de Gemeente Schiedam
met slechts één partij te maken hebben.

Op dat moment bestond als vereniging ook al “Schiedam & Omstreken”.
Alle verenigingen besloten om op te gaan in één vereniging, met als nieuwe naam
Hengelsportvereniging “Schiedam & Omstreken”. Zo heet de vereniging nu nog.
Aan deze vereniging werd in 1959 het visrecht in het Beatrixpark verhuurd.

Ledenverloop sinds 1970 tot heden.

De jaren voor 1970  zijn niet meer te achterhalen.

1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982
2419  2406  2362  2225  2558  2602  2892  3055  3043  2984  2925  2710  2653

1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 1990  1991  1992  1993  1994  1995
2593  2336  2149  1958  1852  1859  1871   1849  1860  1840  1850  1778  1723

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007
1754  1859  1861  1884  1808  1827  1732  1692  1691  1681  1610   1581

Regionale-en landelijke sportvisserij-organisaties.

Landelijk waren er 20 federaties die aangesloten waren bij de Nederlandse Vereniging  van Sportvissersfederaties (NVVS) te Amersfoort. Eén van deze federaties was de Federatie van Hengelsportverenigingen “de Randstad” waarvan HSV “Schiedam & Omstreken” lid was.
Met ingang van 01 januari 2002 zijn de federaties de Randstad, Noord-Brabant en de
Delta Federatie door fusie opgegaan in de nieuwe Federatie van Hengelsportverenigingen
Zuidwest Nederland, waarvan de vereniging thans lid is. De oude Federatie “De Randstad” is regionaal als district nog een deel van de nieuwe federatie.
Landelijk zijn er nu nog 9 federaties.
De NVVS is met ingang van 01 januari 2006 gefuseerd met de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij en zijn verder gegaan onder de naam Sportvisserij Nederland gevestigd te Bilthoven.
De Hengelaarsbond Vlaardingen en Omstreken en de Hengelsportvereniging “Schiedam & Omstreken” hebben heel lang samengewerkt. De leden van beide verenigingen mochten in elkanders wateren vissen en het bedrag aan contributie was gelijk. Dat heeft geduurd tot
01 januari 2006. Met ingang van deze datum is Vlaardingen gefuseerd met Sportvisserijbelangen Delfland, tot 01 januari 2005 geheten Delftsche Hengelaars Vereeniging.